آموزش آناتومی وجنین شناسی

مقاله نویسنده

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

Evaluation of the extension of learning Gross anatomy on diagnosis of anatomical structure in Cross-sectional levels for the medical students educating in  basic sciences .

Valliani,Ali-ghorbani,masood-yadegarfar,ghasem-Amouzegar,fatemeh.

Introduction:

Anatomy is regarded as the first and the broadest visual science and is historically valid.The Dissection has restored the changes made in the history and pedagogical methods and will continue to be regarded as the new pedagogical methods and will be also included to the students curricula,the new pedagogical methods start to expand day in ,In other words,the new pedagogical methods will cause the anatomic courses to be acquired much better and will result in more consistent acquisition ,learning the students to the more autonomous learning process.Since the 14th century,the emergence and the advancement of MRI and CT scan has revolutionized a new ways in Diagnostic radiology and specifically sectional anatomy.considering the significance of the above-mentioned points and the application of radiological images in paraclinic and its prominence to diagnose and to cure the disease on one hand ,and the necessity of anatomical knowledge on the other hand,we are intended to work on the above mentioned study in details with the intention of comparing the extention of  Evaluation of the extension of learning gross anatomy on diagnosis of anatomical structure in Cross-sectional levels for the medical students educating in  basic science .

Material and methods:

In this sectional study for nearly 200 students of medical sciences educating  in basic science garade who registered the courses on the limb,the trunk,the head and the neck anatomy ,there was a different exam given for each group consisting of 20 questions in Transvers sections after they took the theoretical and practical exam ,and the obtained score,the scores obtained from the oritical and practical exam were analyzed using SPSS software(Piersons correlation Coefficient)

Conclusion:

After the scores obtained from written and practical exams were analyzed,it truned out the score of students who had taken head and neck anatomy course.were different from other classes of limb and trunk anatomy.at least in one of the above mentioned scores.There was also a conspicuous distinction between the assessment exam given in the head and the neck anatomy class and two other classes . meanwhile ,the scores obtaines from proactical exam (regardless of the classes)were significantly different from those written and assessment exams.

Discussion:

With regard to the latest advancements in medical education the innovation of methods and the new pedagogical curricula must be implemented based upon the latest Technology.It is anticipated that the combination of radiology images with Gross anatomy expand the students capabilities to diagnose anatomical structures in radiological images.

عنوان:

اثربخشي يادگيري gross Anatomy در تشخيص

 ساختارهاي آناتوميكي  در مقاطع عرضي در دانشجويان

 پزشكي  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان:مسعود قربانی-دکتر والیانی

(این کار تحقیقاتی باکمک اساتید آناتومی دانشکده پزشکی

 در اردیبهشت ۸۸ باموفقیت به انجام رسیده است.)

نتایج حاصله از مطالعه بر روی 200نفر از دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم

 پزشکی اصفهان نشان داد میانگین نمرات ارزیابی درس سروگردن اختلاف معنی داری با میانگین

نمرات ارزیابی اندام وتنه داشت که نشانگر بکارگیری اینگونه تصاویر در برنامه آموزشی آنان بوده

است(چون در درس سروگردن برای آموزش ساختارهای مغز وصورت باید از تصاویر مقطعی

استفاده میکردند).بالا بودن نمره انان  حاکی از اآن است که آموزش تصاویر سکشنال ضمن کمک به

 بهبود توانایی دانشجو در تشخیص سه بعدی ساختارها سبب پایداری بیشتر اطلاعات آناتومیک در ذهن خواهد شد.

میانگین نمرات ارزیابی دو درس اندام وتنه تفاوت معنی داری را نشان ندادندکه مبین این نکته

 میباشد که در برنامه آموزشی  انان تصاویر رادیولوزیک مقطعی گنجانده نشده است.( البته باتوجه به مباحث زیاد دروس فرصت آموزش تصاویر سکشنال در واحد مربوطه نیست ).

 

همچنین میانگین نمرات ارزیابی دردودرس اندام وتنه در مقایسه با نمرات تئوری وعملی این

دودرس کمتربوده است  که نشان دهنده ضعف دانشجویان در تجسم ساختارها بصورت  چند بعدی

 بوده است .)دانشجویان صرفا مباحث آناتومی را حفظ میکنند و بعد از امتحان دادن درس مربوطه

همه اطلاعات تو ذهنشون بطور خودکار فرمت میشود.

علیرغم پیشرفت علم پزشکی در روشهای تشخیصی-درمانی  هنوز هم مراقبتهای موثر بالینی برپایه دانش آناتومی استوار است و آموزش صحیح وموثر مقاطع سکشنال میتواند به تشخیص دقیق تر ساختارهای آناتومیکی کمک بیشتری نماید.که تاثیر این مورد رادر درس سروگردن بخوبی دیدیم.

علاقه مندی دانشجویان نسبت به درس آناتومی و ادامه علاقه آنها برای حضور درکلاسهای سنتی ومطالعه بسشتر دانشجویان شرکت کننده تعجب آور نیست زیرا هیچ چیز به اندازه ارتباط دادن آناتومی با آینده پزشکی دانشجویان نمی تواند آنان را به مطالعه بیشتر ترغیب نماید وتنها اسلایدهاو وسایل کمک آموزشی و تشریح جسد-پاسخ مناسب به نیاز تغییر در اموزش آناتومی نیست.)بهتر بگم باید روح کاربرد آناتومی و انگیزه مطالعه در درس آناتومی دمیده شود و دانشجو باید اهمیت و کاربرد آناتومی را لمس کنه.

ادغام آموزش آناتومی با مقاطع رادیولوزیکی اعم از سی تی اسکن –ام آرآی –PET  و ...فرایند یادگیری را بهبود می بخشد.مطالعه انجام شده در دانشگاه Pretoria در سال 2002 نشان داده است که عدم وجود چنین ارتباطی میتواند موجب دلسردی دانشجویان از مطالعه علوم پایه شود.

دانشجویانی که در طول تحصیل آناتومی با کاربرد عملی تصاویر سکشنال آشنا میشوندتوجه بیشتری به اهمیت دروس داده واحساس لذت از فراگیری آناتومی سبب رضایت خاطر دانشجویان خواهد شد.

لازم است باتوجه به کاربرد بالینی تصاویر مقطعی در آینده شغلی دانشجویان تصمیم

 بهتر و کاربردی تری اتخاذ شود و واحد جداگانه ای بنام آناتومی سکشنال و کاربرد آن در 

برنامه درسی دانشچویان اضافه گردد.ان شاء ا...

+ نوشته شده در  سه شنبه 29 دی1388ساعت 17:29  توسط مسعود قربانی  | 

فراخوان

نشریه تخصصی علمی پژوهشی تحول برای تکمیل اعضای هیئت تحریریه خود از تمامی کسانی که

در زمینه ها ی مختلف علمی پژوهشی زیر دست  به قلم هستند دعوت به همکاری مینماید:

مدیر مسئول :قربانی دانشجوی  آناتومی

سردبیر:خانم صالحی

موضوعات نشریه:

    احادیث و سخنان بزرگان  

·        مطالب علمي –پژوهشی

·        معرفي سمينارهاي آتي

·        اخبار روز پزشكي

·        جديدترين مقالات منتشره در هر رشته

·        خواص خوراكي ها از ديدگاه قرآن و مذهب

·        بخش ادبي

·        اخبار روز دانشگاه  در حيطه مسايل علمي و فرهنگي

·        بخش مسابقه

·         معرفي نرم افزارهاي جديد كاربردي در پژوهش

·        بخش معرفي كتاب (تازه هاي كتاب پزشكي و پيراپزشكي )

·        معرفی نخبگان دانشگاه و.....

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 دی1388ساعت 13:10  توسط مسعود قربانی  |